Piql styrker seg ytterligere

08.02.2024
Bjarne Gilhuus-Moe er ansatt som ny salgssjef.
Bredt nettverk Bjarne Gilhuus-Moe er god med folk, og har et bredt nettverk på tvers av bransjer både i Norge, og internasjonalt. Det stammer fra oppveksten i Høvik med store sosiale forskjeller, som var en viktig brikke i sosial læring. Han er interessert i mennesker og har gode sosiale verktøy, i møte med nye mennesker. Solid erfaring Bjarne har solid erfaring som gründer med bakgrunn i kraftbransjen. Som gründer har han satt i livet solcelleselskap og batterilagringssystem f...