Papirbredden Karrieresenter- nytt medlem i Næringsforeningen

11.02.2021
Papirbredden karrieresenter ble etablert i Papirbredden Kunnskapspark 1. mars 2007, og har siden vært en betydningsfull samarbeidspartner for aktører i Drammensregionen. De er en del av Karriere Buskerud og finansieres av Viken fylkeskommune, NAV og Drammen kommune. Foto: Drammensbilder.no
Papirbredden karrieresenter tilbyr gratis karriereveiledning til regionens befolkning over 19 år, både individuelt og i grupper. De kan også bidra i omstillingsprosesser i arbeidslivet ved å gi bistand til kompetansekartlegging og analyse av kompetansebehov. I tillegg driver karrieresenteret med kompetanseheving av karriereveiledere i NAV og i grunnopplæringa.Mange vil i løpet av et yrkesliv stå overfor flere veivalg, og noen kan oppleves som utfordrende. Skal man utvikle seg videre inne...