Nytt styre i Næringsforeningen

29.03.2019
Næringsforeningens generalforsamling valgte onsdag 20. mars nytt styre.

Tradisjon tro har Næringsforeningen fått på plass et svært kompetent styre, med styremedlemmer som brenner for utvikling av næringslivet i regionen.

 

Foran f.v.: Eva Sundberg, Elisabeth Lohk, Terje Gundersen og Mette Lindberg.
Bak f.v.: Rune Kjølstad (daglig leder Næringsforeningen) Kåre Rødssæteren, Sondre Nygaard og Bjørn Breian.
Ikke tilstede: Nina Cecilie Solberg og Heine Lund-Olsen

 

Foto: Sønstrød Fotografene

 


Styret i Næringsforeningen 2019:

 

Terje Gundersen, Styreleder (1 år)
Svensson Nøkleby advokatfirma

 

Bjørn Breian, Nestleder (gjenvalgt, 2 år)
Bermingrud Entreprenør

 

Nina Cecilie Solberg, Styremedlem (gjenvalgt, 2 år)
HTS maskinteknikk

 

Sondre Nygaard, Styremedlem (ikke på valg)
NYG Reklame

 

Elisabeth Lohk, Styremedlem (ikke på valg)
Firma: Steen & Strøm

 

Heine Lund-Olsen, Styremedlem (gjenvalgt, 2 år)
Multiconsult

 

Kåre Rødssæteren, Styremedlem (ny, 2 år)
BDO

 

Mette Lindberg, Varamedlem (ny, 1 år)
Metallhuset Bergsøe

 

Eva Sundberg, Varamedlem (ny, 1 år)
Axess Logistics