Nytt samarbeid for rensing av masser – mottar 2,5 millioner kroner i støtte

16.01.2024
«Jomfruelige masser tar slutt, fremtiden ligger i masser som er i bruk», sier daglig leder i NOMAS Ole Terje Letmolie, her sammen med Tuva G. Rooth.
Overgangen fra linjær virksomhet til sirkulær virksomhet er viktig for både Norsk Massehåndtering (NOMAS) og NOAH (Norsk Avfallshåndtering). Begge aktører ser et stort forretningspotensial i urene masser. Dette er bakgrunnen for at partene ønsker å samarbeide om utvikling av bedre og mer kostnadseffektive rensemetoder for masser. Grønn Vekst Drammen har bidratt til samarbeidet og er innvilget finansieringssøknad til Regionalt Forskningsfond.   Masser tar slutt «Jomfruelige...