Nytt billogistikkanlegg på Drammen Havn

30.08.2023
Møller Eiendom inngår en langvarig leieavtale med Harald A. Møller, og offentliggjør samtidig valg av entreprenør for bygging av nytt billogistikkanlegg på Drammen havn.
Avtalen gjelder et toppmoderne billogistikkanlegg på over 40 000 kvadratmeter som skal bygges på Drammen havn. Entreprenøroppdraget for byggingen av anlegget er tildelt den anerkjente entreprenøren Alento AS, basert i Drammen. Til å bistå byggherren med prosjektgjennomføringen har Møller Eiendom engasjert Insenti AS. Prosjektet starter opp i løpet av høsten og forventes å stå ferdig i første halvdel av 2025. Alento AS vant frem i konkurranse med flere andre tilbydere, og valget ...