Nytt ansikt i Næringsforeningen: Karianne Braathen styrker foreningen på analyse og tekst

17.02.2023
Karianne Braathen er ansatt i et engasjement som strategisk rådgiver i Næringsforeningen i Drammensregionen. Hun skal blant annet pleie kontakt med medlemmer og ressursgrupper og bistå med å jobbe frem gode innspill til de mange politiske prosessene som pågår i stat, fylke og kommune akkurat nå.
– Vi er veldig glade for å ha Karianne med på laget. Hun har et analytisk blikk som vi har behov for akkurat nå. Hennes lange erfaring i skjæringspunktet mellom journalistikk og politikk kommer til nytte her fra dag én. Hun kjenner dessuten regionen godt og har et stort engasjement for det som skjer her. Drammensregionen står foran mange store endringer, og på vegne av medlemmene våre er det viktig at vi er til stede og bidrar positivt inn i de mange prosessene som pågår. Det gj...