Ny lov om vern av forretningshemmeligheter

08.01.2021
Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven) trådte i kraft 1. januar 2021, og den implementerer EUs forretningshemmelighetsdirektiv i norsk rett. – Lovens formål er å sikre innehavere av forretningshemmeligheter vern mot urettmessig tilegnelse, bruk og formidling skriver advokat Kine Yngsdal Nystrøm (bilde) og advokatfullmektig Thea Tveter.
Av: Advokat Kine Yngsdal Nystrøm og advokatfullmektig Thea Tveter (bilde under), Svensson Nøkleby Advokatfirma Loven erstatter dagens regulering av forretningshemmeligheter (blant annet i markedsføringsloven, patentloven og straffeloven), og samler alle regler i én lov. Loven gir en helhetlig regulering av vern av forretningshemmeligheter, og bidrar derved til økt forutberegnelighet for både næringslivet og arbeidstakere. Lovens formål er å sikre innehavere av forretningshemm...