NAF – “Landeveiens riddere” står på for trafikksikkerhet og miljø

02.02.2023
Lokalavdelingen holder aktivt på i distriktet med alt fra utgivelser av reflekser til skoler og barnehager, til veteranbilturer og stander ved ulike arrangement. Nå opplever de solid medlemsvekst.
Norges Automobil-Forbund (NAF) er en norsk medlemsorganisasjon som arbeider innenfor samferdsel, hovedsakelig innenfor temaer som trafikksikkerhet, miljøpåvirkninger av transport, fremkommelighet, behov for bedre veier og infrastruktur, avgifter og kollektivtrafikk. NAF styres av medlemmene, med NAFs Landsmøte som det øverste organ. Organisasjonen ble stiftet 21. mai 1924, og Stig Sjøstad har vært administrerende direktør siden 1. juni 2011. NAF lokal avd. Drammen og Opland De ...