Næringslivets Stipendiefond for studenter i Drammensregionen

26.03.2021
Fondets formål er å gi studenter fra Drammensregionen stipendier for studier ved norske eller utenlandske høyskoler/universiteter, håndverksutdannelse eller stipendier til annen relevant yrkespraksis i Norge eller utlandet.
Næringsforeningen er sekretariat, og tilrettelegger søknader for et oppnevnt styret. Fondet hadde pr. 31.12.2020 en kapital på 7,2 mill. kr., som forvaltes etter samme investeringsstrategi og i samråd med styret i Næringsforeningens Kapitalfond. Les mer og søk om Næringslivets Stipendiefond her Søknadsfrist: 30. april Næringsforeningen oppnevner to styremedlemmer til Næringslivets Stipendiefond. Det tredje medlemmet oppnevnes av Drammens Håndverk- og Industriforening. De...