Næringslivets Stipendiefond for Studenter fra Drammensregionen

27.03.2023
Fondets formål er å gi studenter fra Drammensregionen stipendier for studier ved norske eller utenlandske høyskoler/universiteter, håndverksutdannelse eller stipendier til annen relevant yrkespraksis i Norge eller utlandet. Søknadsfrister 30. april.
Næringsforeningen er sekretariat, og tilrettelegger søknader for et oppnevnt styret. Fondet hadde pr. 31.12.2022 en kapital på 7 mill. kr., som forvaltes etter samme investeringsstrategi og i samråd med styret i Næringsforeningens Kapitalfond. Næringsforeningen oppnevner to styremedlemmer til Næringslivets Stipendiefond. Det tredje medlemmet oppnevnes av Drammens Håndverk- og Industriforening. Det ble i 2022 delt ut til sammen 120 000,- til 6 studenter. Søknaden sendes ti...