Næringsforeningene og NHO diskuterer tettere samarbeid

23.10.2020
Koronasituasjonen har vist viktigheten av å stå sammen og stå opp for det private næringslivet. Bilde (f.v) Styreleder Terje Gundersen, Næringsforeningen. Administrerende direktør Ole Erik Almlid, NHO. Nina Solli, Regiondirektør, NHO Viken og Rune Kjølstad, Næringsforeningen.
Viktig å stå sammen Fredag deltok styreleder Terje Gundersen og daglig leder Rune Kjølstad fra Næringsforeningen i Drammensregionen sammen med styreledere og daglige ledere fra de andre næringsforeningene i Viken, i et møte med NHO for å diskutere tettere samarbeid. Koronasituasjonen har vist viktigheten av å stå sammen og stå opp for det private næringslivet. Gode arenaer Det var bred enighet i møte om å innlede samtaler for å finne gode samarbeidsarenaer. Vi som represe...