Næringsforeningene danner sterk allianse

03.02.2022
Næringsalliansen Oslofjord Vest (NOV) er en sammenslutning av Næringsforeningen i Drammensregionen, Kongsberg Næringsforum, Ringerike Næringsforening, Bærum Næringsråd, Asker Næringsforening og Modum Næringsråd. Målet er å sikre at næringslivets stemme blir hørt, og styrke samarbeidet på tvers av kommunene.
Sammen representerer NOV ca 2.500 medlemsbedrifter og ca 100. 000 arbeidsplasser fra hele bredden av bedrifter og aktører i Norsk næringsliv, og er en svært viktig aktør i regionen. De seks organisasjonene representerer i seg selv ca 30 arbeidsplasser, og samlet gjør dette NOV til en viktig meningsbærer for næringslivet i regionen. NOV vil ha en tydelig stemme, både i media og der viktige beslutninger for næringslivet tas. vikenvest.no vil fremover være et næringsmagasin som p...