Nå skal plasten bort fra matavfallet

25.11.2021
Kildesortert matavfall fra Drammensere og nærmere én million andre leveres til biogassanlegget Den Magiske Fabrikken i Tønsberg hvor det omgjøres til biogass og biogjødsel. Over tid har det vært utfordringer knyttet til at plast fra matavfallsposene har fulgt med i biogjødselen som leveres til landbruket. Nå tildeles penger til forskning på feltet med mål om å finne gode metoder for å effektivt sortere bort plasten. (Foto) Produksjonssjef i Greve biogass Mariann Hegg sammen med representanter fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjør en separasjonstest på biogjødselen.
Den Magiske Fabrikken driftes av Drammenseide Lindum. Her omgjøres matavfall og husdyrgjødsel til biogass og biogjødsel. Biogassen brukes på busser og renovasjonsbiler, og gjødselen tilbakeføres til det lokale landbruket. To veier til mål Plastutfordringen har for lengst nådd politikken, og forslag om nedbrytbare poser er fremmet. Men mens diskusjonen går, leveres det fortsatt ukentlig over 200 tonn matavfall i ulike typer plastposer til Den Magiske Fabrikken fra 29 av landets ko...