Modum Næringsråd

02.02.2022
Næringsrådet er en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum. Modum Næringsråd ble stiftet 27. januar 2010. Medlemmer kan være registrerte bedrifter og næringsdrivende med virksomhet i Modum. I tillegg kan organisasjoner med næringsmessig tilknytning, samt privatpersoner som ikke er ansatt i medlemsbedrift være medlem.
Møt oss her: Modum Næringsråd Vi jobber med:Strategier for å skape utvikling i Modum gjennom å: drive utadrettet nettverksbygging med mål om vekst og etableringer i Modumprofilere Modum overfor potensielle etablerere og aktivt følge opp dissearbeide for bedre rammebetingelser for næringslivetgi etablererveiledning og råd til nyetablerte bedriftertilby og gjennomføre kompetansehevende tiltak og programmerplanlegge og gjennomføre arrangementer i Næringsrådets regi ...