MINNEORD EMIL ONSHUUS

05.12.2022
En hedersmann har gått bort. Emil Onshuus døde den 10. november, 93 år gammel.

Styreleder Terje Gundersen, Daglig leder Rune Kjølstad – Næringsforeningen i Drammensregionen.

 

En hedersmann har gått bort. Emil Onshuus døde den 10. november, 93 år gammel.

Emil Onshuus drev dagligvareforretning på Strømsø i mange år. Han var en kjøpmann av det gamle gode slaget –det var godt å være kunde hos Emil!

 

Emil engasjerte seg tidlig i byens næringsliv og ble varamedlem til styret i Drammen Handelsstandsforening 1969. I årene som fulgte var han både styremedlem og viseformann frem til han ble valgt til styreformann i Drammen Handel og Industriforening (Næringsforeningen) tidlig på 1980 tallet.  På den tiden ble det nedlagt et omfattende arbeid for å gjøre foreningen bedre i stand til å møte den rivende utviklingen samfunnet var i. Foreningen skulle orienteres mer i retning av å se muligheter fremfor problemer. Emil var en viktig kraft i dette arbeidet. I 1989 ble Emil ansatt som foreningens første daglige leder i full stilling. Han ble også forretningsfører for Stiftelsen Børsgården.

 

Emil var æresmedlem i Næringsforeningen og satt i Næringsforeningens Råd frem til sin bortgang. 

 

Vi vil takke Emil for hans store innsats for Drammen, det lokale næringslivet og for sitt engasjement i Næringsforeningen og vil savne hans gode refleksjoner og varme vesen.

 

Våre tanker går til Emils nærmeste familie.

 

Vi lyser fred over Emil Onshuus´ minne.