Mennesket og mikrobene

25.06.2024
Pasienter som rammes av luftveisinfeksjoner har ingen sterk pasientorganisasjon som taler deres sak. Men de har Lars Heggelund og kollegene hans.
FORSKERPROFIL Lars Heggelund Stilling: Overlege og forsker ved medisinsk avdeling ved Drammen sykehus og professor i medisin ved Universitetet i Bergen. Er også en sentral i det nasjonale forskningsnettverket ReSpiraNet. Doktorgrad: Disputerte i januar i 2005, temaet var immunologi hos HIV-pasienter og hva som forårsaker lungebetennelse i Norge. Forskningsteam med base i Vestre Viken HF: VARG (Vestre Viken Airway Infections Research Group) bestående av 12 leger, sykeple...