Matkonferansen 2022: – Matveien inn i fremtiden

25.08.2022
Mat som yrkesvei, matlogistikk og mattrender er noen av emnene som dekkes i denne nye konferansen. I lys av Stortingets mål om økt matproduksjon på norske ressurser, et stort behov for økt matproduksjon globalt og klimaendringer som gjør matproduksjon vanskeligere, er denne konferansen svært relevant for alle som har interesse av matproduksjon og matindustri.
Tirsdag 13. september arrangerer Lier kommune, i samarbeid med Næringsforeningen, lokale og nasjonale aktører i matnæringen – en smakfull konferanse i låven på Store Gilhus gård. Tema og navnet på konferansen er Matveien inn i fremtiden. I lys av Stortingets mål om økt matproduksjon på norske ressurser, et stort behov for økt matproduksjon globalt og klimaendringer som gjør matproduksjon vanskeligere, er denne konferansen svært relevant for alle som har interes...