Marine Control Services AS – Nytt medlem i Næringsforeningen

04.03.2021
Teknologibedriften Marine Control Services AS (MCS) på Gulskogen i Drammen leverer avanserte kontroll- alarm- og overvåkningssystemer til skip over hele verden. Nå satser de på “EL-skiftet”.
Marine Control Services AS, MCS, ble etablert i Drammen i 2002 og har levert alarm- og styringssystemer til skip i snart 20 år. Leveransene til nybygg går til verft i Norge, Danmark og Tyrkia. Ombygginger og utvidelser gjøres på skip i hele verden, men primært hvor nordiske redere eier eller kontrollerer skipene. Satser på det grønne skifte Med myndighetenes miljøsøkelys på reduksjon av utslipp fra fossil energi så har skipsflåten gått i retning av hybrid og helelektrisk batt...