Foto: Sønstrød Fotografene

"Lokale bedrifter kan slåss om store penger"

19.03.2019
dt.no MENINGER | Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning, styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen

Full drift ved det nye sykehuset er planlagt fra mai 2025. Det er således seks år fram med prosjektering, anbudskonkurranser og bygging før gradvis idriftsettelse av sykehuset skjer fram mot sommeren 2025. Det nye sykehuset til Vestre Viken HF skal som kjent være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Sykehuset erstatter dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Det skal i tillegg etableres stråleterapi.

 

Fredag 8. mars ble den første dialogkonferansen for potensielle leverandører til bygging av det nye sykehuset avholdt med tema «Sikkerhet, lås og beslag». Helse Sør-Østs prosjektorganisasjon (HSØ-NSD), hadde ansvaret for denne konferansen, der om lag 50 bedrifter deltok. Sykehusbygg HF er engasjert for å ivareta prosjektledelsen på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Sykehusbygg forestår alle nye sykehusutbygginger i Norge med investeringer på over 500 millioner kroner.

 

Kilde: dt.no

 

Les hele kronikken HER

Foto: Sønstrød Fotografene
Foto: Sønstrød Fotografene