Lindum vertsbedrift for Gjennvinnerdagen 2022

02.09.2022
GJENVINNERDAGEN ble nylig arrangert over hele landet i regi av Avfall Norge. Her inviterer næringslivet politikere til omvisning og «krasj-kurs» i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Pål Smits, administrerende direktør ved Lindum startet orienteringen med en omvisning på anlegget for inviterte politikkere.
Høye ambisjoner Drammen har høye ambisjoner og et uttalt mål om å bli Norges grønneste kommune. Som vertsbedrift for Gjennvinnerdagen 2022, gav Lindum en god orientering til inviterte politikkere om Lindums – og gjenvinningsbransjens sentrale rolle. Samt deres betydning for hvordan man løser miljøutfordringer og når klima- og miljømålene. I sin presentasjon var administrerende direktør Pål Smits tydelig på Lindums ambisjoner. – Allerede i 1997 da Lindum ble etable...