Leieavtaler er omfattet av fusjonsreglene

18.01.2022
St1 Norge AS ble i Konkurransetilsynets vedtak av 8. juni 2021 ilagt et gebyr på 3 millioner kroner for brudd på opplysningsplikt i forbindelse med inngåelse av en leieavtale for bensinstasjonen Best Kyrksæterøra i Heim kommune. Leieavtalen ble av tilsynet ansett som en «foretakssammenslutning» slik dette er definert i konkurranseloven, og var derfor underlagt opplysningsplikten Konkurransetilsynet har pålagt St1 Norge AS. Innlegg skrevet av: Advokat Karoline Nilsson Hollund (bilde).
Kort om opplysningsplikten Konkurransetilsynet har pålagt de største drivstoffkjedene en opplysningsplikt. Opplysningsplikten innebærer at tilsynet skal informeres om alle foretakssammenslutninger i drivstoffmarkedet, selv om de ikke overstiger omsetningstersklene for meldeplikt etter konkurranseloven. Drivsstoffmarkedet er vesentlig begrenset, og dette er bakgrunnen for denne spesielle opplysningsplikten. Formålet er derfor at Konkurransetilsynet skal kunne vurdere om det likevel er akt...