Koronavaksinering og samarbeid med næringslivet: – Drammen kommune ønsker innspill

28.01.2022
Drammen Kommune vurderer å utvide vaksinasjonstilbudet rettet spesielt mot grupper med lav vaksinasjonsdekning, og som har tilknytning til arbeidsplasser i kommunen. I den forbindelse ønsker vi kontakt og dialog med næringslivet i Drammen for å kunne utvikle treffsikre tilbud.
Drammen kommune er én av ti kommuner som får ekstra midler fra nasjonale myndigheter til å styrke arbeidet med vaksinering av arbeidsinnvandrere fra land som Polen, Latvia, Litauen og Romania. Basert på vaksinestatistikken, vet vi at det er lavere oppslutning om vaksinering fra disse landene.  Vi vil nå vurdere hvilke tiltak som vil være mest treffsikre for å nå denne gruppen. I den forbindelse trenger vi informasjon fra næringslivet i Drammen (se spørsmål og lenke til forms ...