Jobbene står i kø for de med riktig kompetanse

24.05.2023
I Norge står vi i dag overfor en situasjon med stor mangel på arbeidskraft. Dette medfører økt krav til kompetanse og omstilling. Yrkesfag er i vinden og endelig i ferd med å få høyere status. Mangelen på yrkesfaglig arbeidskraft gjør at jobbene står i kø for de med riktig kompetanse.
Udekket kompetansebehov Ifølge NHOs Kompetansebarometer er behovet for kompetanse blant medlemsbedriftene økende, og 2 av 3 melder om udekket kompetansebehov. 3 av 5 bedrifter mangler arbeidskraft med fag-/svennebrev. NAVs Bedriftsundersøkelse viser at vi i Norge har stor mangel på arbeidskraft spesielt innenfor helse, bygg/anlegg, hotell/restaurant og IT. Yrkesfagdagen Vi i K2 Utdanning brenner for yrkesopplæring for voksne og vil gjerne bidra til å øke interessen for yrkesf...