Inspirerende eksempler fra ASKO om kompetanseutvikling

09.11.2022
NHO er tydelig på, og anbefaler at det jobbes systematisk med kompetansearbeid i alle bedrifter. Dette for å sikre at bedriftene og de ansatte har nødvendig kompetanse for å nå bedriftens mål. Det er mange bedrifter både nasjonalt og lokalt som jobber godt med dagens og fremtidens behov for kompetanse. Vi har tatt turen til Asko som er kjent for sin egen ASKO-skole. Hva innebærer den, og hva oppnår de med å ha egen ASKO-skole?
Ressursgruppen «Kompetanse og utvikling» i Næringsforeningen i Drammensregionen, er svært opptatt av å synliggjøre de mulighetene som finnes. Bedrifter som lykkes med kompetanseheving, både med faglig og personlig utvikling er til inspirasjon og nytte for andre selskaper. Lang historie ASKO sin historie starter helt tilbake til 1866 da de etablerte kolonial engros-firmaet «Joh. Johannson». De har hatt en enorm utvikling, og i dag leverer de dagligvarer til NorgesGruppens kjeder. ...