Helsehub Drammen – en sjelden mulighet!

27.06.2024
Nye Drammen sykehus og helseparken er ikke bare gamle arbeidsplasser i ny drakt, men en sjelden mulighet til å skape nye.
Skal vi få til dette bør vi sette oss tre tydelige mål:  Drammen sykehus skal levere Norges beste helsetjenester – i samarbeid med de omkringliggende kommunene.  Helseutdanningene skal bli mer attraktive gjennom tettere samarbeid med helsetjenestene underveis i utdanningsløpene. Drammen helsepark skal være hjem for en sterk og framtidsretta helsenæring.  For å nå disse målene, må vi må samle kreftene – innenfor utdanning, forskning, spesialisthelset...