Gilhusbukta er friskmeldt

16.06.2022
Tonnevis med oljesøl og andre forurensninger er fjernet fra Gilhusbukta. Den er friskmeldt av Miljødirektoratet. Gammelt oljesøl og andre forurensninger i Gilhusområdet er resultat etter 85 år med destillasjonsverk. Der ble det produsert tjære, kreosot, asfalt og bek. Avfallsstoffene ble dumpet. Ofte grav ned. Andre ganger kjørt ut på fjorden. På bilde: (f.v.) Torgeir Finnerud, Ivar Andreas Tanum og William Kornmo som alle har stått sentralt i miljøoppryddingen og utfyllingen i Gilhusbukta. Foto: Eidos.
Gilhusbukta skal gi plass til ny bydel i Fjordbyen Lier og Drammen, som Eidos Eiendomsutvikling jobber for å realisere. Fjordbyen får 8000 boliger og 16.000 arbeidsplasser. – Et par tusen nye boliger kan bygges der det tidligere var sjø. Her kommer et øysamfunn. Nye og store øyer forbindes med fastland med bruer. Mellom øyene og fastlandet kommer kanaler. Da er det godt å ha sikkerhet for at vi bygger på rene grunnforhold, sier Torgeir Finnerud. Langt prosjekt Han er forvaltn...