Europas første startup-pris for den sirkulære økonomien

30.04.2019
Green Alley Award er Europas første startup-pris for den sirkulære økonomien. Premien for beste idé er på 25.000 euro. Meld på din oppstartsbedrift innen 25. juni!

Det er ERP Norge som forvalter Green Alley Award i Norge. ERP er ett av tre godkjente returselskaper for EE-avfall og sørger for at elektrisk og elektronisk avfall blir samlet inn og behandlet på forsvarlig måte. I tillegg til dette, er vårt samfunnsoppdrag å jobbe for avfallsreduksjon og bærekraftig innovasjon.

 

Vi eies av tyske Landbell Group. Landbell deler hvert år ut Green Alley Award til den europeiske oppstartsbedriften med den beste ideen innenfor bærekraft, det være seg avfallsreduksjon, digitalisering, resirkulering eller annet. Tidligere vinnere er blant annet finske Sulapac (2017) og britiske Aeropowder (2018).

 

Nå jobber vi for at norske innovasjons- og gründermiljøer skal melde seg på konkurransen og at vi får satt Norge på dette kartet.

 

Vi oppfordrer derfor alle som jobber med startup-selskaper til å lese mer om prisen, spre ordet og oppfordre kandidater til å melde seg på.

 

I potten ligger 25.000 euro i premie.

 

I tillegg vil ERP og Landbell Group bidra til å markedsføre påmeldte og nominerte:

 

  • Alle norske startup-er som melder seg på vil bli promotert av ERP Norge på Facebook, LinkedIn og i nyhetsbrev.
  • De seks finalistene vil inviteres til Berlin der det blir gode pr- og nettverksmuligheter.

 

Vårt mål er minst tre norske deltakerbedrifter i Green Alley Award og minst én av dem blant de seks finalistene!

 


 

European Recycling Platform

ERP Norway AS  | Bragernes Torg 4  | 3017 Drammen  |  Norway

Mobile:  (+47) 48 28 01 82  | Email:camilla.rytter@erp-recycling.org  

Site: www.erp-recycling.no