Eikerbedrifter i front: – Satser stort på fornybar energi

31.03.2022
Loe Betongelementer og Loe Rørprodukter har signert hver sin kontrakt med det lokale solenergiselskapet PV Solar AS. Kontraktene omfatter levering av solcelleanlegg ved produksjonsanleggene på Steinberg og Hokksund. De to anleggene vil til sammen dekke 4000 m2 takareal og bidra med 346 000 KWh kortreist og fornybar energi hvert år. Bilde f.v.: Geir Høybråten, Loe Betongelementer, Frank Hvidsten, Loe Betongelementer og Bengt Morten Olufsen, PV Solar.
Investeringen i solenergi er en del av Loe- konsernets ESG- strategi kalt Loe Impact. Strategien går på å redusere utslipp, avfall og forbruk av materialer og energi, samt legge om til fornybar energi som del av det grønne skiftet. Fokus og satsning på menneskelige ressurser, der arbeidsmiljø og kompetansebygging står sentralt i Loe Impact og Loe’s strategi for å utvikle bedriftene. Lett å regne hjem Solenergi-anlegget på Steinberg skal monteres på en eksiterende produksjo...