Eiendomsforum i Øvre Eiker kommune 26. oktober

13.10.2022
Det skjer mye i Øvre Eiker for tiden, og kommunen skal utvikles videre i årene som kommer. Næringslivet er en viktig driver og forutsetning for utviklingen. Øvre Eiker kommune inviterer til møte med innlegg og dialog. Foto: Mulighetsstudie Dark Arkitekter
Ønsker god dialog Kommunen er både samfunnsutvikler og myndighet, og ønsker god dialog og samarbeid med næringslivet. Uformell arena Eiendomsforum er en uformell arena der næringslivsaktører kan møte ansatte i kommunen og ta opp ulike relevante og aktuelle tema. Vi planlegger å gjennomføre flere møter i Eiendomsforum Øvre Eiker, og innhold og form kan variere. Vi inviterer til møte med innlegg og dialog: Dato: 26. oktober 2022Kl.: 09.00 – 11.00Sted: Rådhuset, fests...