Ecofric gjør bærekraft lønnsomt for SMB – Nytt medlem i Næringsforeningen

18.02.2021
I nær fremtid, med innføring av bl.a. EUs taksonomi, vil også små og mellomstore bedrifter bli pålagt å synliggjøre og dokumentere deres bærekraftsarbeid. I tillegg vil bedriftens kunder og interessenter i større grad vektlegge bærekraftskriterier i valg av produkter og tjenester.
Dette er handlingens tiår. Bærekraft må i enda større grad forenkles og tilgjengeliggjøres for å oppnå resultater. FNs 17 bærekraftsmål er kjent for mange, men innholdet, forpliktelsene og tiltakene i målene er mindre kjent. De store bedriftene har etablert rutiner, men små og mellomstore bedrifter (SMB) har begrenset tilgang på ressurser og så langt er det ingen verktøy på markedet som er tilpasset SMBs behov for tiltak og rapportering i tråd med kommende standarder og krav. De...