dt.no | Virkningsfullt tiltak mot barnefattigdom
Rune Kjølstad, daglig leder Næringsforeningen i Drammensregionen

dt.no | Virkningsfullt tiltak mot barnefattigdom

04.09.2019
Kronikk av Rune Kjølstad, Terje Stykket, Tor Kirkeng, Ola Ølstad, Styringsgruppen Internasjonale Drammen

Drammen troner på toppen av den lite flatterende statistikken «barnefattigdom». Den viser at barn av innvandrere som ikke har yrkestilknytning utgjør en stor andel. Resultatene i prosjektet «Internasjonale Drammen» dokumenterer at samarbeid mellom det offentlige og næringslivet er et virkningsfullt tiltak for å redusere barnefattigdommen i Drammen.

 

All forskning viser at veien ut av fattigdommen er å komme i arbeid. Til nå har Internasjonale Drammen bidratt til at flere enn 600 mennesker med innvandrerbakgrunn har kommet i jobb. Det er bra for den enkelte som kan heve lønn og leve et verdig liv. Det er bra for bedriftene som får tilgang på alle ressursene, og det er bra for samfunnet at utbetalingene til sosialhjelp går ned og skatteinntektene øker.Kilde: dt.no

 

Kilde: dt.no

 

Les hele kronikken her: https://www.dt.no/meninger/naringsliv/drammen/virkningsfullt-tiltak-mot-barnefattigdom/o/5-57-1209579

Rune Kjølstad, daglig leder Næringsforeningen i Drammensregionen
dt.no | Virkningsfullt tiltak mot barnefattigdom
Rune Kjølstad, daglig leder Næringsforeningen i Drammensregionen