dt.no | "Næringslivet slår alarm om tre år uten bybru"

24.01.2019
"Byen Vår Drammen og Næringsforeningen er samstemte. Drammen trenger en ny gang- og sykkelbru når Bybrua forsvinner – hvis ikke kan det få alvorlige følger for næringslivet." Kilde dt.no

– Næringsforeningen i Drammensregionen er meget bekymret for de trafikale konsekvensene når gammel bybru skal rives og ny skal bygges.

 

Det slår daglig leder Rune Kjølstad fast overfor Drammens Tidende.

 

Les hele saken på dt.no (+) HER