Drammens evolusjon: Fra Nordens trelastgigant til global teknologihub

19.01.2024
Forandring er i vårt DNA, og nå står vi ovenfor vår største omveltning. På 1600-tallet var vi en av Nordens største eksport- og industribyer, drevet av trelast og naturressurser. I dag er vi klare til å innta lederrollen igjen, denne gangen gjennom teknologi og digitalisering – en ny epoke i norsk industrihistorie.
I hjertet av triangelet mellom Oslo, Kongsberg og Horten, står Drammen stolt, byen som en gang var industriens storebror. Forandring er i vårt DNA, og nå står vi overfor vår største omveltning. På 1600-tallet var vi en av Nordens største eksport- og industribyer, drevet av trelast og naturressurser. I dag er vi klare til å innta lederrollen igjen, denne gangen gjennom teknologi og digitalisering – en ny epoke i norsk industrihistorie. Håvard Lilleheie hadde rett da han be...