Drammen er full

13.05.2024
Drammensregionen går glipp av tusenvis av arbeidsplasser. Vi har ikke plass til dem.
Da Drammen kommune i 2023 ba om innspill til ny arealplan, hadde Næringsforeningen, som representerer over 1000 bedrifter i flere kommuner, tre innspill. Et av dem handlet om areal:  «Arealplanen må i større grad legge opp til gode plasseringer for arealkrevende næring i egen kommune.  Drammen kommune har i dag en mangel på arealer til plasskrevende industri. Det er foreløpig slik at kommunene rundt Drammen kan tilby flere slike arealer enn det Drammen kan. Kort og effektiv t...