Din bedrift kan utgjøre en forskjell!

12.05.2021
Hvordan kan næringslivet og privatpersoner sammen bidra for å oppnå FNs bærekreftmål, og hvordan går det i dag med Trond som for fem år siden “enten hadde vært død eller sittet inne for drap” i følge han selv. Kirkens Bymisjon bistår mennesker som virkelig ønsker å jobbe, og som blir en viktig ressurs dersom de får muligheten. Se mer om dette i NæringsRapporten.
I sendingen får du en god orientering om hvilken rolle Kirkens Bymisjon har tatt innen Bærekraft. Utenforskap lønner seg ikke for noen. Ikke for enkeltmenneske eller for samfunnet. Derfor er det viktig at vi får inkludert rause bedrifter som blir med i inkluderingsdugnaden. Kirkens Bymisjon jobber med mennesker som virkelig ønsker å jobbe, og som blir en viktig ressurs dersom de får muligheten. – Kirkens Bymisjon er viktig for byen og næringslivet, sier Daglig leder Terje Gund...