Det starter på toppen og tillit er bjelken. Klare ord fra Adnan Afzal, fagleder samfunn og innovasjon, Næringsforeningen i Drammensregionen.

28.07.2020
Ledere må ta aktive valg om hvordan være mest mulig konkurransedyktig i et marked hvor endringene skjer i et hurtig tempo. Dette blir ett av flere temaer på Bærekraftskonferansen 2. september sier Adnan Afzal, fagleder samfunn og innovasjon i Næringsforeningen.
Meld deg på Bærekraftskonferansen her: https://www.nfdr.no/aktiviteter-aktivitetskalender/baerekraftskonferansen-2020-lettere-sagt-enn-gjort Næringslivet er i en kontinuerlig omstilling. Omstillingene skjer raskere, og er preget av utløsende faktorer som endringer i økonomien, politiske beslutninger og FNs bærekraftsmål, med et sterkt fokus på de sosiale- og miljømessige målene. En av flere viktige tiltak er at varer og tjenester skal utformes med minst mulig klimafotavtrykk....