"Den kloke mannen jeg hadde fått ved min side mente at altfor mange har glemt at det som skal deles, først må skapes."

26.04.2019
Drammens Tidende - DEBATT | "Forleden ble jeg under et måltid, sittende ved siden av en av våre godt voksne medlemmer, en tidligere toppleder i en større bedrift her i Drammen. Han brakte på banen et tema vi snakker altfor lite om, selve grunnlaget for et bærekraftig velferdssamfunn – vår felles verdiskapning."
Av Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen

Det er resultatene av verdiskapning som gjør det mulig å bygge skoler, idrettsanlegg, veier og omsorgssenter. Men det handler også om å tjene penger, om å skape overskudd. Uten et næringsliv som over år, faktisk tjener penger og går med overskudd vil det være vanskelig å utvide tjenestetilbudet i offentlig sektor.

 

Den kloke mannen jeg hadde fått ved min side mente at altfor mange har glemt at det som skal deles, først må skapes.

 

I debattspaltene skrives det om rettferdig fordeling og offentlig tjenestetilbud som ikke strekker til. Ja, det er mye det er ønskelig å bruke penger på. Vi har sett det på de politiske partienes landsmøter. Viljen til å fordele mer til mange er sterkere enn viljen til å skape.

 

Skal vi opprettholde velferdsnivået er vi helt avhengig av verdiskapning og produktivitetsvekst i privat sektor.

 

Næringsforeningen er opptatt av at byen og regionen settes bedre i stand til å skape verdier som grunnlag for fremtidig konkurransekraft og velferd for sine innbyggere. Ut fra et samfunnsikkerhetsperspektiv er det behov for omstilling til lavutslippssamfunnet. Det vil gi oss bærekraft og robusthet.

 

Omstilling og økt verdiskapning skal gi Drammen og regionen nye bein å stå på. Nær halvparten av dagens jobber er borte om 20 år. Og de fleste jobbene våre barn og barnebarn skal inn i er ennå ikke skapt.

 

Derfor ønsker Næringsforeningen en målrettet innsats for fremtiden. Vi må heie mer på dem som tør, som har gode ideer og som satser egne penger på det de tror på.

 

 

Les hele kronikken i Drammens Tidende papir/eavis, fredag 26. april (side 13)

https://www.dt.no/vis/utgaver/eavis/