Buskerud Næringsmegling er tilbake

24.03.2023
Buskerud Næringsmegling AS ble etablert i 1999. Den 1. januar 2020 ble Buskerud Fylkeskommune del av storfylket Viken. Buskerud Næringsmegling AS skiftet navn i forkant av at Buskerud fylkeskommune opphørte å eksistere. Nå tar de “Buskerud-navnet” tilbake.
Selskapet har de siste årene drevet virksomheten under navnet BNM Realist Næringsmegling AS, etter en sammenslåing med Realist Næringsmegling AS sommeren 2019. Buskerud Fylkeskommune reetableres 1. januar 2024 og vi har derfor tatt tilbake vårt opprinnelige firmanavn, i forkant av fylkesetableringen. Navnebyttet innebærer ingen endringer for de ansatte eller eierskapet i selskapet, som hele tiden har vært drevet under opprinnelig organisasjonsnummer fra 1999. Buskerud Næringsme...