Bli mer synlig i næringslivet - Drammen24

13.02.2019
Det er duket for fire nye utgaver av næringsmagasinet Drammen24.

Første utgave kommer ut i uke 13 (25. - 29. mars). Denne utgaven vil ha hovedfokus på eiendomsutvikling, byggehøyder, kontorarbeidsplasser og KD25-prosjektet. I tillegg blir det blant annet en oppsummering av «Prestasjonskonferansen» som er et samarbeid med Olympiatoppen og USN.

 

Se annonsemulighetene i Drammen24 her: https://nfdr.no/drammen24-naeringslivsmagasinet-drammen24/

 

Drammen24 går direkte til alle medlemmer og bedrifter i regionen, og fra og med 2019 har vi økt opplaget med 25 prosent, fra 8.000 til 10.000 eksemplarer. Magasinet er også å finne i bedriftsresepsjoner, hoteller og andre sentrale plasser i regionen. I tillegg distribueres det digitalt.

 

Drammen24 fokuserer på regionens mange små og store bedrifter, nettverk, produkter og tjenester samt næringslivets rammevilkår og utvikling av samarbeid og fellesskap mellom bransjer og bedrifter. Så her har du med andre ord en skreddersydd kanal for å synliggjøre din bedrift.