Bærum Næringsråd

02.02.2022
Bærum næringsråd er en frittstående og uavhengig interesseorganisasjon for næringslivet. Hovedmålene er å tilrettelegge for best mulige rammebetingelser, stimulere til innovasjon og nyetableringer og være en plattform for faglig og sosialt nettverk.
Besøk oss her: Bærum Næringsråd Vår visjon er at Bærum næringsråd skal være den foretrukne nettverksaktøren for næringslivet i regionen, og offisiell samarbeidspartner for Bærum kommune i næringspolitiske saker og aktuelle prosjekter. Dette bidrar til at våre medlemmer tar del i et nettverk med potensielle kunder og samarbeidspartnere, og med hyppig mulighet til å treffe påvirkere innenfor det politiske miljø og den offentlige administrasjon. Vi skal representere en br...