Aske fra Estland blir til nytt råstoff med negative klimautslipp, gjennom samarbeid mellom Tarkett og Ragn-Sells

12.10.2021
Gulvprodusenten Tarkett og miljø- og gjenvinningsselskapet Ragn-Sells kunngjør i dag at de inngår et langsiktig samarbeid for å utvikle mineralfyllstoffer med negative karbondioksidutslipp innen 2025. Det nye fyllstoffet vil utvinnes av aske fra Estland, og brukes i vinylgulv. I prosessen vil det bindes mer karbondioksid enn det slippes ut.
De siste 50 årene har Estland produsert energi gjennom omfattendeforbrenning av oljeskifer. Som et biprodukt av prosessen er detdannet aske, og mer enn 600 millioner tonn er deponert i østreEstland, hvor det utgjør en miljøbelastning. Ragn-Sells har utviklet enpatentert teknologi som omdanner denne asken til kalsiumkarbonat,eller kalk. Kalk benyttes som mineralfyllstoff i en rekke produkter, og idag utvinnes dette ofte fra store kalkbrudd. Tarkett produserer vinylgulv for private og offe...