Åpenhetsloven tådte i kraft 1. juli. – Her får du en kort innføring og fem tips

22.08.2022
Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven vil omfatte omlag 9 000 norske selskaper, og langt flere vil trolig indirekte merke lovens ikrafttredelse.
1. Hvilke virksomheter som omfattes av loven Åpenhetsloven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. I tillegg gjelder loven også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk lov.Begrepet større virksomheter skal tolkes slik som det til enhver tid er definert i regnskapsloven, og gjelder for tiden store foretak (typisk allmennaksjesels...