Advokatfirma Olafsen kan nå tilby utenrettslig mekling

09.02.2023
Domstolen fungerer ofte dårlig som tvisteløsende organ. Det er kostbart og tidkrevende og partene opplever ofte resultatet som nokså tilfeldig, særlig i de lavere rettsinstanser. Mekling kan da være et godt alternativ. Advokat Marianne Jamtvedt Valdimarsson (bilde), er sertifisert som utenrettslig advokatmekler.
Utenrettslig mekling ved sertifisert advokat er et godt alternativ til å bringe saken inn for domstolene og det tradisjonelle rettssystemet. Hvorfor velge utenrettslig mekling • Mekling ved sertifisert advokat er en langt rimeligere prosess enn å bringe en sak inn for domstolene.• Partene har selv kontroll over resultatet og eier saken. De kan selv bestemme hva løsningen skal være og står fritt til å avbryte.• Mekling er en tidsbesparende prosess.• Partene kan få større fo...