Logo
Sande Næringsråd

Sande Næringsråd er en nøytral og upolitisk forening som jobber med utvikling av eksisterende næringsliv og stimulerer til etablering av nye virksomheter.

Sande Næringsråd

Sande Næringsråd er en nøytral og upolitisk forening som jobber med utvikling av eksisterende næringsliv og stimulerer til etablering av nye virksomheter.

Næringsrådet fungerer som talerør for næringslivet i kommunen og jobber for å fremme næringslivets interesser. Næringsrådet er en viktig aktør i samspillet mellom kommune og næringsliv, og bidrar til å påvirke næringspolitiske prosesser.

 

Fokusområder

 

Fokusområdene for 2018/2019 har i stor grad vært kommunesammenslåing mellom Sande, Hof og Holmestrand, næringsutvikling og infrastruktur samt sentrumsaktiviteter gjennom «Stolt av Sande».

 

  • Kommunesammenslåing
  • Næringsutvikling og
  • Styrket aktivitet i sentrum

 

Protokoll Årsmøte Sande Næringsråd 2019


Fra Næringsforeningen
Cecilie Bjørgan Brunsell

Styret i Sande Næringsråd for 2019

Georg Orvedal
Styreleder
Firma: Aktiv Energi AS
Tlf.: 91533007
Geir Olai Jordanger
Firma: Trysilhusgruppen AS
Tlf.: 97019156
Runar Bergstrøm
Firma: EMPUS A/S
Tlf.: 94865095
Hans Kristian Teien
Firma: Sande Landbrukslag
Tlf.: 41487437
Bent Aaserud
Firma: VIC Sande
Tlf.: 95150385
Eirik Olaussen
Firma: Sande Trafikkskole AS
Tlf.: 90601605
Elin Weggesrud
Ordfører
Firma: Observatør fra Sande kommune
Knut Johansen
Kommunalsjef
Firma: Observatør fra Sande kommune
Ina Thorrud Larsen
Firma: Sandvina bok og leker AS
Tlf.: 33770868