Logo
Øvre Eiker Næringsråd

Næringsrådet er en viktig aktør i samspillet mellom kommune og næringsliv, og bidrar til å påvirke næringspolitiske prosesser.

Øvre Eiker Næringsråd

Øvre Eiker Næringsråd er en nøytral og upolitisk forening som jobber med utvikling av eksisterende næringsliv og stimulerer til etablering av nye virksomheter.

Øvre Eiker Næringsråd er en nøytral og upolitisk forening som jobber med utvikling av eksisterende næringsliv og stimulerer til etablering av nye virksomheter. Næringsrådet fungerer som talerør for næringslivet i kommunen og jobber for å fremme næringslivets interesser. Næringsrådet er en viktig aktør i samspillet mellom kommune og næringsliv, og bidrar til å påvirke næringspolitiske prosesser.

Fokusområder

  • Strategisk Næringsplan

  • Kommunereform

  • Næringsarealer

  • Nettverksgrupper

  • Medlemsverving


Fra Næringsforeningen
Adnan Afzal
Telefon: 458 51 585  /  Mail: adnan.afzal@nfdr.no

Styret i Øvre Eiker Næringsråd for 2018

Kjersti Gulliksrud
Styreleder
Firma: Møbelsnekkerne
Tlf.: 32 75 05 50
Bjørn Gjerstad
Firma: Cadpit AS
Tlf.: 975 07 222
Per Olav Krekling
Firma: Øvre Eiker Bondelag
Svein Holm Rust
Firma: Eiker Næringspark AS
Tlf.: 32 25 06 00
Sigmund Løkensgard
Firma: Hokksund Gårdeierforening
Tlf.: 920 61 929
Pål Stenbro
Firma: Unicare
Tlf.: 416 00 899
Ordfører Ann Sire Fjerdingstad
Observatør
Firma: Øvre Eiker kommune
Trude Andresen
Observatør
Firma: Øvre Eiker kommune
Tlf.: 322 51 000