Close

Medlemsfordeler

  • Mange interessante foredrag og møter
  • Mulighet til å knytte ny kontakter i et stort næringsnettverk
  • Nettverksgrupper på tvers av bransjer og fag
  • Næringsråd i Drammen, Lier, Svelvik, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Sande
  • Sosiale tilstelninger
  • Næringslivsmagsinet Drammen 24
  • Profilering av din bedrift på nfdr.no - egen søkbar bedriftsbase    
  • Engasjerte ansatte som jobber til beste for regionens næringsliv