Sikre at du får med deg folka fremover - gratis kartleggingssamtaler

Som leder er det å få med deg folka noe av det viktigste du gjør for å sørge for gode resultater, endringsdyktighet og solid drift. Men å jobbe strukturert og strategisk med å sørge for at alle jobber i samme retning med liv og lyst, er det ikke alle som gjør.

Jeg bistår ledere med å bygge den kulturen som trengs fremover for å realisere strategier og en rask endringstakt.

 

Frem til og med august 2023 gir jeg gratis kartleggingssamtaler til medlemmer av Næringsforeningen. En kartleggingssamtale består av 1,5 timer med leder og i etterkant vil det bli sendt ut en oppsummering av NÅsituasjonen og ønsket kultur.  

 

Tilbudet gjelder både for ledere som har en kultur de ønsker forbedre og ledere som ser at det fremover er viktig å ha et enda mer endringsdyktig lag med seg.

 


Flere medlemstilbud