Logo
SERTIFISERING

Handelskammeret driver med en utstrakt rådgivning i dokumentrutiner og dokumentbruk.

Sertifisering av eksportdokumenter

En lang rekke land krever at opplysningene som eksportørene gir i eksportdokumentene skal sertifiseres før de blir godkjente som fullverdige i importlandet. Det er handelskamrene som utfører denne notarialfunksjonen.

I tillegg driver handelskammeret en utstrakt rådgivning i dokumentrutiner og dokumentbruk. Kravene til opprinnelsesdokumentene varierer fra land til land.

 

Vær oppmerksom på at opprinnelsesdokumentene også kan kreves stemplet av importlandets konsulat/ambassade. Også andre dokumenter, som f.eks. agentavtaler, firmaattester og forskjellige former for erklæringer, kan kreves sertifisert av et handelskammer.

 

Innen EU/EØS-området benyttes varesertifikat EUR.1 og fakturaerklæring, som ikke skal sertifiseres av et handelskammer. Her kan du laste ned mal på CoO - husk også å rette opprinnelseslandet på sertifikatet.

Priser

Priser f.o.m 01.01.2020

For medlemmer: kr 840,-  eks. mva  pr. original

For ikke medlemmer: kr 1.100,- eks. mva pr. original 

Nedlasting

Her kan du laste ned mal på CoO - husk også å rette opprinnelseslandet på sertifikatet.

 

Last ned CoO mal