Logo
HANDELSKAMMERET

Handelskammeret er en privat, bransjeuavhengig serviceorganisasjon for næringslivet.

 

Handelskammeret

 

 

 

 

 


Vi autoriserer eksportdokumenter og utsteder tolldokumentet ATA-Carnet. Tilbyr møter/seminarer om aktuelle temaer for næringslivet og gir råd vedrørende import-, eksport- spørsmål.

 


 

Vi kan bidra til forretningsformidling i en global kjede bestående av 12.000 handelskamre. Medlemskap i Handelskammeret koster kr. 1.000,- pr. år, og som medlem får deres bedrift reduserte priser på alle våre tjenester.

Kontaktinfo

Næringsforeningen i Drammensregionen
Chamber of Commerce

Bragernes Torg 13, 3017 Drammen

Telefon: +47 32 26 42 10

 

Toril Berg Van Putten, Executive Officer Chamber of Commerce 

Tlf +47 32 26 42 10  / toril.van.putten@nfdr.no

 

Hilde Fevang, Executive Officer Chamber of Commerce

Tlf +47 32 26 42 10  / hilde.fevang@nfdr.no

 

 

 

Åpningstider

Åpningstider Handelskammeret

Sommerstengt uke 31 (27. - 31. juli)

Utover det har vi åpent  Man. - Fre. kl. 09:00 - 15:00

 

 

Prisliste her


 

 

 

ATA Carnet

Et ATA-carnet er et internasjonalt tolldokument som muliggjør midlertidig tollfri innførsel av en rekke varer i 63 land. Carnetet erstatter andre eksport-, import- og transitteringsdokumenter.

 

Under forutsetning at varene skal returneres til Norge kan du reise på carnet med vareprøver, yrkesutstyr og utstyr til messer/utstillinger uten å deponere for toll og avgifter

Et ATA-carnet har en maksimal gyldighet på ett år. Innen dette året kan du foreta så mange reiser du ønsker med hele eller deler av varelisten som er oppført i carnetet.

 

Mer informasjon om ATA Carnet

Sertifisering av eksportdokumenter

En lang rekke land krever at opplysningene som eksportørene gir i eksportdokumentene skal sertifiseres før de blir godkjente som fullverdige i importlandet. Det er handelskamrene som utfører denne notarialfunksjonen.

 

De vanligste dokumentene Handelskammeret sertifiserer:

  • Opprinnelsesbevis /Certificate of Origin (L501)
  • Faktura/proformafaktura
  • Kontrakter, agnetavtaler og erklæringer