Logo
ATA-carnet

Et ATA-carnet er et internasjonalt tolldokument som muliggjør midlertidig tollfri innførsel av en rekke varer. (Se liste for hvilke land).

OM ATA-carnet

 


 

Carnetet erstatter andre eksport-, import- og transitteringsdokumenter. Et ATA-carnet har en maksimal gyldighet på ett år. Innen dette året kan du foreta inntil 10 reiser (tur/retur) med hele eller deler av varelisten som er oppført i carnetet.

 

Hensiktene og fordelene med carnet:

 

Ved å benytte ATA-carnet, unngår du midlertidig fortolling av varer. 

Du slipper:

 

  • Å fylle ut eksportdokumenter i eksportlandet
  • Å fylle ut tolldokumenter på et nasjonalt formular ved innførsel til utlandet
  • Å deponere for toll og avgifter
  • Å bruke lang tid ved et tollsted

 

Carnetet behandles som oftest raskt i tollens røde sone.

Informasjon ATA-carnet

Søknad

Drammens Handelskammer utsteder ATA-carnet til:

 

  • Aksjeselskaper som er registrert i Norge
  • Enkeltmannsforetak og privatpersoner som stiller garanti
  • Interesseorganisasjoner og interessegrupper som stiller garanti

 

www.e-ata.no/drammen